सुझाव तथा गुनासो फारम_Feedback & Complain Form
FORMATS

सुझाव तथा गुनासो फारम_Feedback & Complain Form

Form_Feedback & Complain_Final

सुझाव तथा गुनासो व्यवस्थापन विधि

१) तपाईको सुझाव तथा गुनासोलाई गोप्य राखिनेछ ।

२) यदि तपाई जवाफ चाहानु हुन्छ भने तपाईले उपलब्ध गराउनु भएको मोबाईल नं वा इमेल ठेगाना मार्फत प्राथमिकताको आधारमा न्यून तहको भएमा ३ दिन, मध्यम तहको भएमा ७ दिन र उच्च तहको भएमा २१ दिन भित्रमा जफाव प्राप्त गर्नुहुने छ ।

तह: १ (न्यून)
संस्थाले गरेको कार्यहरु प्रति सन्तुष्ट प्रदान गर्ने र परियोजानासंग सम्बन्धित तथा उचित माग सहितको सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु,

तह: २ (मध्यम)
परियोजनाको योजना र कार्यान्वयन चरणमा गर्नुपर्ने सुधार, पदाधिकारी, सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुको आचरण सुधार सम्बन्धि सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु,

तह: ३ (उच्च)
संस्थाको निति नियमावलिको उल्घन, यौन दुव्र्यवहार, भ्रष्टचार, ठगी वा नेपालको प्रचलित कानुन उलङघन सम्बन्धि सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु ।

हामि जवाफदेही छौ । त्यसैले तपाईको सुझाव तथा गुनासोहरुलाई सकारात्मकरुपमा स्वीकार गर्दछौ । हामि विश्वास गर्दछौ, तपाईको  सुझाव तथा गुनासोहरुको व्यवस्थापन कार्यले हामि प्रतिको विश्वश्नियातालाई अझ उच्च बनाउने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By subscribing to our mailing list you will always get latest news from us.
Submit Your Phone no. We will Callback within 2 hours.
+
=