साङ्केतिक भाषा मार्फत सचेतना कार्यक्रम
FIELD ACTIVITIES

साङ्केतिक भाषा मार्फत सचेतना कार्यक्रम

अपाङ्गता भएका (बहिरा) व्यक्तिहरुको लागि जलवायु परिवर्तन, यसका प्रभाव र अनुकुलनका उपायहरुको बारेमा साङ्केतिक भाषा मार्फत सचेतना कार्यक्रम । कार्यक्रम समृद्ध नेपाल बर्दिबास र Local Initiatives to Reduce Impacts of Climate Change (LIRIC) Project को सहकार्य तथा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मंच नेपालको साझेदारीमा संचालित Sensitization to PWD on Climate Change Project अन्तर्गत आयोजना गरेको हो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By subscribing to our mailing list you will always get latest news from us.
Submit Your Phone no. We will Callback within 2 hours.
+
=