Booklet _ Climate Change Adaptation
PUBLICATION

Booklet _ Climate Change Adaptation

Booklet_Climate Change Adaptation

यस पुस्तकमा समेटिएका विषयवस्तुहरु गैर व्यापारिक उद्देश्यका लागि स्रोत उल्लेख गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर व्यापारिक उद्देश्य राखी वा नाम परिवर्तन गरी वा अन्य किसिमबाट समृद्ध नेपालको पूर्व स्वीकृती बिना प्रकाशन र बिक्रि वितरण गर्न पाईने छैन ।

यो प्रकाशन युरोपियन युनियन र अष्ट्रियन विकास नियोगको सहयोगवाट सम्भव भएको हो । यसमा प्रकाशित सामाग्री प्रति समृद्ध नेपाल जिम्वेवार छ र यी सामाग्रीहरुले युरोपियन युनियन र अष्ट्रियन विकास नियोगको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By subscribing to our mailing list you will always get latest news from us.
Submit Your Phone no. We will Callback within 2 hours.
+
=